تصویر در حال بارگزاری

Web Designing & HTML5/CSS3 Essentials

User Avatar
49.00 ﷼
course-4

WHAT’S HTML5?

HTML 5 is the latest version of the HyperText Mark-Up Language. HTML is the language of choice for structuring and presenting content for the World Wide Web. In this free online course you will learn about the latest features of HTML 5 including Geolocation, video, Web worker, canvas/SVG, app cache and database. This course will be of great interest to professionals in the areas of Web design and development and to learners who want to gain a greater knowledge and understanding of HTML 5.

CERTIFICATION

To qualify for your official ALISON Diploma, Certificate or PDF you must study and complete all modules and score 80% or more in each of the course assessments. A link to your Diploma certificate will then appear under the My Certificates heading of your My Account page.

LEARNING OUTCOMES

After studying this course you will have a greater understanding of the following: – New features of HTML 5 and their uses – Geolocation for identifying geo-position of users – The < video > tag – Canvas and SVG for drawing on the Web – Use of app cache and database – Use of Web workers

ویژگی های دوره

  • عناوین 0
  • امتحانات 0
  • مدت 15 hours
  • سطح مهارت Beginner
  • زبان English
  • دانشجویان 7
  • ارزیابی ها بله
برنامه درسی خالی است
49.00 ﷼